ไม้ซานตาคลอส

ช่วยซานต้าด้วยการเหยียดไม้ไปให้ถึงแล้วเดินไปบนปล่องไฟ แต่ระวังถ้าไม้ยาวหรือสั้นเกินไปซานต้าจะล้ม