ซานตาคลอสหรือโจร

คุณช่วยใคร: ซานตาคลอสหรือโจร? โอ้, รอ ... พวกเขาเป็นคนคนเดียวกัน! ช่วยให้พวกเขาและให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับการติด