คืนของขวัญซานต้า

มีของขวัญที่แตกต่างกัน ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันคุณต้องรวบรวมของขวัญที่เท่าเทียมกัน 3 ชิ้น