สิ่งที่สวมใส่: ฉบับฤดูหนาว

มันเป็นวันที่ใหม่และมีคำถามเกี่ยวกับริมฝีปากของทุกคน: สิ่งที่เสื้อผ้าที่จะสวมใส่ในวันนี้?