อาดัมกับเอวา: หิมะ

ตอนคริสต์มาสของอดัมและอีฟมาถึงแล้ว! ตอนนี้อดัมมีภารกิจพิเศษคือนำต้นคริสต์มาสมาให้อีฟ!