เปลี่ยนคริสมาสต์

คุณมีที่จะปรับตัวเลขคริสมาสต์ในแถวของสามหรือมากกว่าแนวตั้งหรือแนวนอนก่อนเวลาหมด.