วางของขวัญ

ตอนนี้คุณสามารถช่วยให้ซานตาส่งของขวัญทั้งหมดในเวลา คุณต้องวางของขวัญลงปล่องไฟของบ้าน พยายามที่จะได้รับคะแนนสูงสุด