กาล่าดินเนอร์สำหรับฤดูหนาวเจ้าหญิง

เอลิซ่าตื่นเต้นมากเพราะหิมะตก นี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเฉลิมฉลองในช่วงฤดูหนาวที่มีการเต้นที่แท้จริง