ฤดูหนาวใน อาณาจักรแห่งเอเรนเดลล์

ช่วยให้ราพันเซลที่จะแต่งกายด้วยชุดน่ารัก เธอต้องการที่จะทำให้การเดินทางไปราชอาณาจักรดังนั้นเธอต้องเลื่อน และมันเป็นเวลาในการตกแต่งต้นคริสต์มาส