สวนสาธารณะ มาก 3

คุณจะได้เล่นเป็นนำรถไปจอด คุณจะต้องแน่ใจว่าลูกค้ากู้คืนรถของพวกเขา