ลูก n

คุณต้องตีกลับลูกลงในกล่องที่จะทำให้พวกเขาหายไปก่อนที่จะถึงด้านล่าง แต่ละกล่องมีจำนวนที่ระบุว่าหลายจังหวะที่จำเป็นจะถูกทำลาย เก็บวงกลมสีเขียวที่จะได้รับลูกมากขึ้นและเร่งความคืบหน้าของคุณ