ชั้นเป็นลาวา

คุณต้องย้ายและคลิกเมาส์เพื่อให้การผลักดันไปในทิศทางนั้น