4 ในหลายแถว

นี่คือเกมสำหรับผู้เล่นสองคนผลัดกันวางแผ่นสีของคุณด้านบน