แฟลช ผู้รุกราน พื้นที่

ระเบิดเรือศัตรูทั้งหมดและนำชัยชนะมาสู่กองทัพเรือของคุณ! เดาตำแหน่งของเรือและทำลายพวกเขา!