การระเบิดของดาว

คุณจะควบคุมยานอวกาศขนาดเล็กพื้นฐานเพื่อช่วยคุณเริ่มต้น คุณต้องเก็บอัญมณีเพื่อเพิ่มคะแนนของคุณ