สี่สี

เล่นกับฝ่ายตรงข้ามที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถึง 3 เครื่อง