เกมของคันธนู

เกมนี้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังจักรวาลจินตนาการของ G.R.R.Martin