เล่นอยู่กับไฟ

ระเบิดของประทัดควรจะถึงฝ่ายตรงข้ามในเกม Bomberman นี้