เปลี่ยนภาพที่ทันสมัยของสมเด็จพระราชินีชั่วร้าย

เราทุกคนรู้ว่าหลงเธอเป็นราชินีชั่วร้ายด้วยความงามของเธอจึงไปโดยไม่บอกว่าเธอได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตู้เสื้อผ้าและลักษณะ