แมงดาปากของฉัน

ขับรถแทรคเตอร์และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนอกถนนที่บ้าคลั่ง พยายามที่จะผ่านอุปสรรคและกับดักทำให้รถแทรกเตอร์สมดุล