ที่จอดรถโกรธ 2

คุณต้องจอดรถใหม่ในที่จอดรถที่ว่างเปล่าโดยไม่ต้องโดนรถหรืออุปสรรคอื่น ๆ