ที่จอดรถโกรธ 1

คุณควรพยายามที่จะไม่ตีอะไรหรือคุณจะจ่ายสำหรับการซ่อมแซม