แข่งรวย

ถนนถูกปิดกั้นเนื่องจากหิมะตกหนักและคุณต้องล้างถนนที่ขับรถบรรทุกและรถขุดหนักเพื่อเอาหิมะออกและล้างถนน