ความโกรธเกรี้ยวของรถจักรยานยนต์

คุณต้องขับด้วยความเร็วสูงสุดและนานเท่าที่จะทำได้โดยไม่กระแทก