สมเด็จพระราชินีน้ำแข็ง วันโรแมนติก

แรกที่คุณต้องค้นหาตำแหน่งหัวใจสีแดง พวกเขาจะถูกซ่อนไว้ในสถานที่ที่แตกต่างกัน