Maglu v2

พ่อมดชั่วร้ายนำสัตว์เลี้ยงของเรา คุณต้องพยายามไปให้ถึงจุดจบเพื่อกู้คืน ประสบการณ์ที่เราจะรวมตัวกันระหว่างทางจะช่วยให้เราเพิ่มทักษะและต้านทานมากขึ้นไปพร้อมกัน