ภัยพิบัติของซอมบี้

แตะที่ใดก็ได้เพื่อถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ ยิงเหรียญเพื่อรับเงิน