อัญมณีนิรันดร์ของ Kingy

คุณต้องย้ายเพชรทั้งหมดที่มีสีเดียวกันเคียงข้างกัน เหล่านี้จะหายไปและคุณจะได้รับคะแนน ภารกิจของคุณคือการเก็บรวบรวมบัตรทั้งหมดเหมือนผีกับจุดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้