วันแห่งความตาย

คุณต้องจำตำแหน่งของบัตรทั้งหมดเพื่อหาคู่ทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้