ระเบิด แตะ วิ่ง

คุณจะต้องมุ่งเน้นไปตลอดเวลาเพราะมันเป็นที่คาดเดาไม่