ทารกหวาน

คุณต้องใช้เวลาทารกในทิศทางที่ถูกต้องในการเก็บรวบรวมขนมและของเล่น คุณต้องหลีกเลี่ยงลูกที่เพิ่มขึ้นและตุ๊กตาหมีเพื่อความปลอดภัย