กู้ภัยในพื้นที่

คุณต้องนำยานอวกาศในทิศทางที่เหมาะสมที่จะรับนักบินอวกาศหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายและอุกกาบาตและปล่อยให้ลูกเรือเพื่อความปลอดภัย