ขนมห่วงโซ่

คุณต้องเริ่มต้นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะระเบิดขึ้นขนมทั้งหมด เวลาและตำแหน่งที่มีความสำคัญที่จะเสร็จระดับ ค้นพบทุกชนิดของขนมและผลกระทบของพวกเขาเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของคุณและทุกระดับ