กระโดดของเขียนลวก ๆ

คุณจะต้องไปกระโดดสูงขึ้นและสูงบนแพลตฟอร์ม เขียนลวก ของคุณพร้อมที่จะไปให้ถึงท้องฟ้า!