การสุม ซุปเปอร์เหนียว

คุณต้องวางวัตถุเข้าด้วยกันและไม่ปล่อยให้พวกเขาตกอยู่