ความบ้าไข่ไก่บ้า

พยายามจับไข่ที่แตกต่างกันทั้งหมด แต่ระวังปั๊ม ไข่ทองคำมีค่ามากกว่าและไข่สายรุ้งทำให้ไก่วิ่งช้าลงทำให้จับไข่ได้ง่ายขึ้น ทำให้มันยากขึ้นโดยเลือกระดับสูงหรือบ้า!