กับดักนรก

บินขึ้นและลง แต่ระวังด้วยเลเซอร์คุณจะไม่สามารถแตะต้องได้มิฉะนั้นเกมจะจบลง