บรรจุกล่อง

คุณต้องแพ็คกล่องและหินเป็นเวลา 3 วินาที คุณจะเอาชนะทุกระดับได้หรือไม่?