หอคอยของกล่อง

คุณต้องกองเป็นบล็อกมากเท่าที่คุณสามารถที่จะสร้างหอที่สูงที่สุด อย่างประณีตที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือขนาดจะลดลง