การตีกลับสี

คุณต้องปล่อยให้ลูกตีกลับในสีที่ถูกต้อง เป็นอย่างรวดเร็วหรือคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่