คู่

แตะหน้าจอเพื่อปีนและเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องสัมผัส เก็บสมดุลของคุณในการหมุนของสองจุดและรอเวลาที่ดีที่สุดที่จะผ่านระหว่างอุปสรรค