ปราสาทที่ความเร็วเต็ม

คุณต้องปีนขึ้นไปที่ความเร็วเต็มไปถึงด้านบนของหอในเกมที่น่าตื่นเต้นนี้