เคนดาลล์เจนเนอร์ แฟชั่นและความสนุกสนาน

เธอเป็นแฟชั่นการสร้างรูปแบบของการแต่งกายในชีวิตประจำวัน ในช่วงเวลาของปีนี้เธอไม่ว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญมาก