อีสเตอร์ ดิสนีย์

วันหนึ่งเจ้าหญิงของเราที่ชื่นชอบของดิสนีย์ถูกจดจำว่าอีสเตอร์อย่างรวดเร็วใกล้และยังไม่ได้วางแผนอะไรเลย