ความบ้าคลั่งไข่อีสเตอร์

ตรงกับ 3 ไข่ที่มีสีเดียวกัน ถ้าคุณลบไข่แก้ว, บาร์เวลาของคุณเติม คุณสามารถเป็นหนึ่งใน 10 อันดับคะแนน?