ล่าอีสเตอร์

คุณมีการเชื่อมต่อไข่อีสเตอร์ที่เหมือนกันกับสายที่มีไม่เกิน 2 เส้นโค้งที่จะจุดคะแนนก่อนหมดเวลา