รับผิดชอบในการจัดเก็บอีสเตอร์

วันนี้, กระต่ายอีสเตอร์ไข่อีสเตอร์ในการส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก ก่อนที่เขาจะสามารถทํางานนี้คุณจะต้องย้ายไข่ไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้ในคลังสินค้า ในช่วงเวลาของปีนี้มีการทำงานมากที่จะทำเพื่อให้กระต่ายอีสเตอร์ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ