ตะกร้าและลูก

สนามบาสเกตบอลในทุกระดับมีอุปสรรคหลายแห่งและวัตถุที่จะช่วยให้ได้รับตะกร้า