บริษัท ใหม่แฟชั่นตุ๊กตาบาร์บี้

บริษัท ของตุ๊กตาบาร์บี้ยังไม่ธุรกิจประสบความสำเร็จคือการเริ่มต้นเพื่อให้เธอมีที่จะนำเสนอนักลงทุนบางส่วนที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาให้การสนับสนุน บริษัท ในการลงทะเบียนเรียน เธอจะต้องสร้างแบรนด์และเตรียมความพร้อมขบวนแห่การแสดงออกแบบของพวกเขา