อาดัมและอีฟ 3

อดัมกำลังเดินทางไปพบอีฟอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม